Sveicam visus Latvijas dzimšanas dienā!! Novēlam plaukstošu nākotni, iedzīvotāju labklājību un daudz spēcīgu skaņdarbu no mūziķiem, kuros klausoties, sirdī ir

Pateicoties džekam vārdā Floids (Floyd), mūsu ģitāras var imitēt moču rūkoņu, “zirdziņus”, “viclieniņus” un “bombu” spridzināšanu (divebomb), paliekot… skaņojumā!!! Floids

“Target Note” (latv: “Mērķa Nots“) vingrinājums iemāca pareizi veikt stiepienus jeb “bendus” (no angļu val: bend – stiept), kā arī