Kā jau minējām iepriekš, lai ģitāras skanētu labi un kalpotu ilgu mūžu, tās nepieciešams ir regulāri apkopt. Taču katrai ģitārai, tāpat kā automašīnām vai arī cita veida tehnikai/mūzikas instrumentiem, reiz pienāk laiks, kad ir nepieciešams lielāks ieguldījums – nomainot kādu rezerves daļu, atjaunot esošo, aizlāpīt bukti, piekrāsot vai arī savest kārtībā elektroniku. Visas darbības, kuras nepieciešamas veikt, lai atgrieztu ģitāras oriģinālo labskanīgumu, saucās par Ģitāras Restaurāciju (bieži vien iekļauj Ģitāras Remontu, Ģitāras Apkopi un Ģitāras Modifikācijas).

Kā tās veiktas citām ģitārām, lasi mūsu rakstos:

Pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no darba apjoma un lietotajām rezerves daļām – katrai ģitārai individuāli.
Ja Tev mājās stāv veca vai arī spēlēšanas kārtībā neesoša ģitāra, nes to pie mums – mēs sniegsim padomu, ko ar to iesākt 🙂