Kamēr Pauls Kravalis ir mazā vasaras atvaļinājumā, šredotgribētājiem piedāvājam otra Paula – Paula Gilberta (Paul Gilbert) 3 nodarbības (angļu valodā).