“Target Note” (latv: “Mērķa Nots“) vingrinājums iemāca pareizi veikt stiepienus jeb “bendus” (no angļu val: bend – stiept), kā arī