Šodien runāsim par ievērojamu ģitāristu, kura nospēlētie solo un rifi liek daudzus jo daudzus spēlēt gribētājus sēdēt pie ģitāras ar