Konfūcijs reiz ir teicis: “Mūzika cilvēkā izraisa tādu kā baudu, bez kuras viņš nevar iztikt”. Mēs Ģitārspēlē, protams, tam piekrītam,