Dažādie ģitāras grifa tipi mēdz būt neskaidrs temats tiem, kuri nesen sākuši apgūt ģitārspēli. Šajā rakstiņā centīsimies ieviest skaidrību,