70 gadus kopš Džona Lenona (John Lennon) dzimšanas un 30 pēc viņa negaidīti agrās aiziešanas aizsaulē, viņš joprojām turpina nest